Решението на КС за президента: За, против и какво следва