Индустриалното производство в Япония расте, но пазарът на труда остава помрачен