Столична община раздава вода на „Св. Неделя“ и парк НДК