Обсъдиха изработването на нов Общ устройствен план на Община Стара Загора