Едно наум: И Младен Маринов - докторант, Гешев вече е с научна публикация на английски