Операция срещу битовата престъпност се провежда в Бургас