Възстановяват се съоръженията за подаване на вода от язовир "Студена" към Радомир