Сценарии! Някога червените Румен, Мая и Таня обединяват сили за фронт и с десни?