Последен работен ден на депутатите, излизат във ваканция до 1 септември