Печалбата на Credit Suisse скочи с 24% въпреки кризата