Липсата на диалог бележи края на парламентарния сезон