Доц. Чорбанов: Антителата не са критерий за предпазване от COVID-19