NTD: Министерството на отбраната на Германия ще научи кучета да откриват коронавируса