България е диктатура, а премиерът е началник на парламентарната република