Qualcomm индиректно намекват забяване на iPhone 12