Президентът Радев: България трябва да си постави амбицията да постигне по-висок устойчив темп на икономическо развитие с много повече добавена стойност