Звездите на Народния театър за първи път на сцената му през август