Кабинетът одобри програма за изграждане на ясли, детски градини и училища