Така наричаните европейски ценности не се споделят от всички в Европа