Пилотите предупредени да спазват ограниченията на Копс и Стоу