Дават още 11,6 млн. лв. за обезщетения на засегнати от АЧС стопани