ЕС премахва ограниченията за пътуване на гражданите на 11 държави