Поляк поведе в обиколката на България от втория опит