Туроператори могат да кандидатстват за държавна субсидия