Търсенето на петрол вече никога няма да се възстанови