6 привички в Скандинавските страни, които могат да ви се сторят странни