Ограничен брой зрители в Токио е вариант за организаторите на игрите