Кабинетът одобри програма за изграждане на детски ясли, градини и училища