Министерството на образованието предоставя терен за детски градини