Дончев: Очевидно демокрацията в България има дефекти, готови сме на разговори