ВАС окончателно отхвърли жалбата срещу избора на председател на Софийски градски съд - §22 Новини