Предлагат извънреден de minimis за животновъдите по Схемите за обвързана подкреп