332 кандидати са допуснати до устен изпит на конкурса за младши обвинители в районните прокуратури - §22 Новини