Всяко трето дете в света е отровено с олово заради замърсяването на въздуха и водата