Европейската страна, която отбеляза по-малък икономически спад от големите икономики на континента