Нови функционалности подобряват клиентското преживяване в ОББ Мобайл