Готова е оценката на „Българска армия“ и Панчарево