Германия е най-големият в света пазар на златни кюлчета и монети