Центърът по медитация към Окръжен съд – Враца бе представен по проекта „Насърчаване използването на медитацията като алтернативен способ за решаване на споровете“ - §22 Новини