Въпреки кризата, печалбата на Credit Suisse се изстреля с 24%