Акционерите на БФБ печелят от дивидент и обратно изкупуване на акции - Пари и пазари