153 решения е приел Общинският съвет през първите шест месеца на годината