Всички водоизточници в хасковско отговарят на стандарта