Хората излизат по улиците да се борят за достойнство