Конституционният съд: Президентът не може да бъде разследван, не може и да бъде проверяван от прокуратурата