От сръбското правителството си отиват две трети от министрите