Сredit Suisse изненада с по-добра от очакваното печалба за тримесечието