Корадо-България със спад на приходите и печалбата, но ще разпредели дивидент за полугодието