Кoнcтитуциoнният cъд: Президентът не може да бъде проверяван, разследван, обвиняван, подслушван и следен