Д-р А. Топов: Имаме изключително добра школа в офталмологията